Đăng ký

Câu 2 trang 161 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh ?

Hướng dẫn giải

 Hầu hết vi khuẩn không có chất diệp lục nên không thể tự tạo chất hữu cơ để sống, mà phải nhờ chất hữu cơ của thực vật, động vật khác.

Vi khuẩn kí sinh : sống bám vào thực vật hay động vật, lấy thức ăn của vật chủ.

Vi khuẩn hoại sinh : lấy chất hữu cơ từ những xác chết của động vật hay thực vật.

Tags
shoppe