Đăng ký

Câu 1 trang 95 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa.

Hướng dẫn giải

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa.

Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt.

Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.