Đăng ký

Câu 1 trang 88 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng lá mà em biết.

Hướng dẫn giải

Cây có khả năng sinh sản bằng thân bò là cây khoai lang, cây rau má.

Cây có khả năng sinh sản bằng lá là cây trường xanh.