Đăng ký

Câu 1 trang 25 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào ?

Hướng dẫn giải

- Giống nhau :

 + Đều sử dụng hồng cầu làm thức ăn và đều làm tiêu hủy hồng cầu gây bệnh.

 + Cơ thể chủ yếu là tế bào, nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống của một cơ thể độc lập.

- Khác nhau :

 + Trùng sốt rét hấp thụ thức ăn trực tiếp qua màng tế bào.

 + Trùng kiết lị : vào ruột người ở dạng bào xác tạo các vết loét ở niêm mạc ruột, rồi nuốt và tiêu hóa hồng cầu.