Câu 1 trang 178 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Hướng dẫn giải

1. Hô hấp 

- Nghành chân khớp (châu chấu) hô hấp nhờ hệ ống khí

- Nghành động vật có xương sống (thỏ) hệ hô hấp gồm khí quản , phế quản , phổi có nhiều phế nang làm tăng diện tích trao đổi khí.

2. Tuần hoàn

- Nghành chân khớp (châu chấu) tim chưa có tâm nhĩ, tâm thấy , vòng tuần hoàn hở.

- Nghành động vật có xương sống (thỏ) tim 4 ngăn , 2 vòng tuần hoàn kín , máu không còn pha.

3. Thần kinh 

- Nghành chân khớp (châu chấu) hệ thần kinh chuỗi hạch

- Nghành động vật có xương sống , hệ thần kinh ống (bộ não, tủy sống) , dây thần kinh.

4. Sinh dục

- Nghành chân khớp (châu chấu) tuyến sinh dục không có ống dẫn.

- Nghành động vật có xương sống (thỏ) tuyến sinh dục có ống dẫn , có tử cung, nhau thai.

Tags tiến hóa về tổ chức cơ thể

Có thể bạn quan tâm