Đăng ký

Câu 1 trang 172 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ?

Hướng dẫn giải

Về hình dạng bên ngoài, địa y có hình vảy, đó là những bản mỏng, dính chặt vào vỏ cây.

Địa y hình cành, trông giống một cành cây nhỏ phân nhánh.

Địa y hình búi sợi mắc vào cành cây.

Tags