Đăng ký

Câu 1 trang 104 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh ? Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Hướng dẫn giải

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

Thụ phấn là giai đoạn đầu tạo điều kiện cho quá trình thụ tinh.