Đăng ký

Các công thức Con lắc lò xo treo thẳng đứng học sinh không nên bỏ qua

Các công thức con lắc lò xo treo thẳng đứng:

Gọi \(l_o\): Chiều dài tự nhiên của lò xo

      \(\Delta l\): Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB

       \(l_b\): Chiều dài của lò xo khi vật ở VTCB

=> \(l_b = l_o + \Delta l\)

Khi vật ở VTCB:

\(F_{đh}=P\)

=> \(k \Delta l= mg\)

\(\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{g}{\Delta l}}\)

Chu kì của con lắc:

\(T = 2 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}} =2 \pi \sqrt{\dfrac{\Delta l}{g}} \)

Chiều dài của lò xo ở li độ x: \(l = l_b + x\)

-> Chiều dài cực đại 

( Khi vật ở vị trí thấp nhất) \(l_{max} = l_b + A\)

-> Chiều dài cực tiểu

( Khi vật ở vị trí cao nhất) \(l_{min}=l_b-A\)

     => \(A = \dfrac{l_{max}-l_{min}}{2}\)

          \(l_b = \dfrac{l_{max}+l_{min}}{2}\)

  •  Lực đàn hồi của lò xo ở li độ x:

                          \(F_{đh}= k( \Delta l + x)\)

  • Lực đàn hồi cực đại:

                            \(F_{đhmax}= k( \Delta l+A)\)

  • Lực đàn hồi cực tiểu

\(F_{đhmin}=k( \Delta l -A) \ nếu \ \Delta l >A\)

\(F_{đhmin}=0 \ nếu \ \Delta l \leq A\)

  • Lực hồi phục:

Là lực tổng hợp tác dụng lên vật ( có xu hướng đưa vật về VTCB )

Độ lớn: \(F_{hp}= | kx|\)

=> Lực hồi phục cực đại:  \(F_{hp}= | kA|\)

Lưu ý: Trong các công thức về lực mà năng lượng thì A, x , \(\Delta l\) có đơn vị là (m)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào