Đăng ký

Bài 3 trang 73 SGK Địa lí 10

Đề bài

Dựa vào hình 19.1 và 19.2 hãy cho biết: Dọc theo kinh tuyến 800Đ từ bắc xuống nam có những thảm thực vật và nhóm đất nào? Chúng thuộc các đới khí hậu nào? Phân bố ở phạm vi những vĩ tuyến nào?

Hướng dẫn giải

Đới khí hậu

Vĩ tuyến

Thảm thực vật

Nhóm đất

Đới lạnh

650 – 700

Đài nguyên

Đất đài nguyên

 

570 – 650

Rừng lá kim

Đất pốtdôn

 

550 – 570

Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới

Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới.

 

300 – 550

Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao.

Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao.

 

370 – 380

470 – 490

Hoang mạc và bán hoang mạc.

Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.

 

280 – 300

Rừng lá kim

Đất đỏ, nâu đỏ xa van

Đới nóng

50 – 280

Rừng nhiệt đới, xích đạo.

Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới.

Đới khí hậu

Vĩ tuyến

Thảm thực vật

Nhóm đất

Đới lạnh

650 – 700

Đài nguyên

Đất đài nguyên

 

570 – 650

Rừng lá kim

Đất pốtdôn

 

550 – 570

Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới

Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới.

 

300 – 550

Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao.

Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao.

 

370 – 380

470 – 490

Hoang mạc và bán hoang mạc.

Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.

 

280 – 300

Rừng lá kim

Đất đỏ, nâu đỏ xa van

Đới nóng

50 – 280

Rừng nhiệt đới, xích đạo.

Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới.

shoppe