Đăng ký

Bài 3 trang 52 SGK Địa lí 7

Đề bài

Quan sát hình 15.4. Cảng Đuy-xbua trên sông Rai-nơ (Đức). và 15.5. Sơ đồ của cảng Đuy-xbua (SGK trang 52)  hãy phân tích để thấy sự hợp lí trong việc phân bố khu dân cư.


Hướng dẫn giải

Quan sát hình 15.5 ta thấy :

- Giáp bờ sông là khu kho bãi, khu kho hàng, khu công nghiệp, âu tàu để các tàu vào neo đậu, sửa chữa, xuất hàng, nhập hàng một cách thuận tiện.

- Khu đồng ruộng và khu dân cư đặt ở bên trên (phần thượng nguồn của sông), để đoạn sông chảy qua khu dân cư không bị nước thải, xăng dầu từ tàu, thuyền cũng như nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp làm ô nhiễm.

- Hướng gió thổi ra đồng ruộng ⟶ khu dân cư tránh được hướng gió đưa khí độc hại từ khu công nghiệp đến, không gây nguy hại cho con người.

shoppe