Đăng ký

Bài 3 trang 14 SGK Địa lí 7

Đề bài

Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Hướng dẫn giải

Trên lược đồ phân bố dân cư châu Á

- Những khu vực tập trung dân đông là Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á,

- Các siêu đô thị lớn ờ châu Á thường phân bố ờ ven biển Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đồng bằng hạ lưu các con sông lớn