Đăng ký

Bài 3 trang 130 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 3. Tại sao vùng duyên hải phía tây của An-đét lại hình thành hoang mạc.

Hướng dẫn giải

Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru chạy sát bờ phía tây, hơi nước từ biển vào gặp lạnh bị ngưng đọng thành sương mù. Khi vào trong đất liền, không khí đã mất hơi nước, không gây mưa, tạo điều kiện cho hoang mạc hình thành.