Đăng ký

Bài 3 trang 129 SGK Sinh học 7

Đề bài

Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Hướng dẫn giải

 

Các nội quan

Ếch

Thằn lằn

Phổi

Phổi đơn giản, ít vách ngăn.(chủ yếu hô hấp bằng da)

Phổi có nhiều ngăn (cơ liên sườn tham gia vào hô hấp)

Tim

Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ và một tâm thât máu pha trộn nhiều hơn)

Tim 3 ngăn; tâm thất có vách hụt (máu ít pha trộn hơn)

Thận

Thận giữa (Bóng đái lớn)

Thận sau (Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước)

Các nội quan

Ếch

Thằn lằn

Phổi

Phổi đơn giản, ít vách ngăn.(chủ yếu hô hấp bằng da)

Phổi có nhiều ngăn (cơ liên sườn tham gia vào hô hấp)

Tim

Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ và một tâm thât máu pha trộn nhiều hơn)

Tim 3 ngăn; tâm thất có vách hụt (máu ít pha trộn hơn)

Thận

Thận giữa (Bóng đái lớn)

Thận sau (Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước)