Đăng ký

Bài 2 trang 78 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 2. Sự phát triển kinh tế của các vùng núi đã đặt ra những vấn đề gì về môi trường ?

Hướng dẫn giải

:
Trong sự phát triển kinh tế của các vùng, các vấn đề môi trường đã đặt ra là:
- Sự suy giảm tài nguyên rừng do khai thác bừa-bãi.
- Ô nhiễm nguồn nước do chất thải từ các hầm mỏ, các khu công nghiệp, các khu nghỉ mát, ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân ven sông.
- Mai một các ngành kinh tế cổ truyền và bản sắc văn hoá dân tộc.
- Thay đổi cảnh sắc thiên nhiên.