Đăng ký

Bài 2 trang 65 SGK Địa lí 10

Đề bài

Căn cứ vào đâu để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác như : đá, nước, sinh vật?

Hướng dẫn giải

- Đất phân biệt với các vật thể tự nhiên, khác ở chỗ nó là lớp vật chất tơi xốp và đặc trưng bởi độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

- Đá chù yếu tồn tại ở dạng rắn, nước ở dạng lòng, sinh vật là những vật thể sống.