Đăng ký

Bài 1 trang 65 SGK Địa lí 10

Đề bài

Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của đất.

Hướng dẫn giải

* Khái niệm: Thổ nhưỡng (đất) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa.

* Đặc trưng cơ bản của đất là độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển.