Đăng ký

Bài 2 trang 158 SGK Sinh học 8

Đề bài

Hãy quan sát đồng tử của bạn em khi dọi và không dọi đèn pin vào mắt.

Hướng dẫn giải

Do cấu trúc của mắt khi bạn soi đèn vào mắt thì lỗ đồng tử sẽ co lại nhỏ hơn bình thường nhằm hạn chế ánh sáng đi vào trong cầu mắt (giảm sự kích thích các tế bào thụ cảm), còn khi không bị soi ánh sáng vào mắt thì lỗ đồng tử sẽ trở về kích thước bình thường (kích thước khoảng (3-4 mm).