Đăng ký

Bài 2 trang 14 SGK Địa lí 10

Đề bài

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Hướng dẫn giải

Những nội dung được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động:

- Hướng di chuyển của gió và bão.

- Tần suất của bão thông qua độ dày mảnh của mũi tên chỉ bão.

- Tốc độ của gió thông qua độ dài ngắn của mũi tên chỉ gió.