Đăng ký

Bài 2 trang 132 SGK Sinh học 11

Đề bài

 Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

Hướng dẫn giải

Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật để bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản.

Ý nghĩa : đảm bảo sự phân bố hợp lí của cá thể để tồn tại.