Đăng ký

Bài 2 trang 121 sgk Địa lí 7

Đề bài

Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

Hướng dẫn giải

- phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì: Lúa mì

- phía nam Hoa Kì: Ngô, bò sữa, lợn

- ven vịnh Mê-hi-cô: Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía, cà phê, dừa...), cây ăn quả

- vùng núi và cao nguyên phía Tây Hoa Kì: chăn nuôi gia súc

- ven biển Tây nam Hoa Kì trồng cam, chanh, nho