Đăng ký

Bài 1 trang 195 SGK Sinh học 7

Đề bài

Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học.

Hướng dẫn giải

Các biện pháp đấu tranh sinh học gồm có: 

- Sử dụng thiên địch:
a) Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.
b) Sử dụng thiên đich đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại.
-  Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại.
- Gây vô sinh diệt động vật gây hại.