Đăng ký

Bài 1 trang 184 SGK Sinh học 7

Đề bài

Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

Hướng dẫn giải

 Ý nghĩa, tác dụng của cây phát sinh giới động vật:

   - Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật.

   - Cho biết quá trình phát sinh, tiến hóa của giới động vật, loài nào càng gần gốc thì xuất hiện càng sớm.

   - Cho biết mối quan hệ họ hàng giữa các ngành động vật, các nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn.

   - Cho biết mức độ phong phú và đa dạng của các nhóm loài, kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số loài của nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu.