Đăng ký

Bài 1 trang 16 SGK Địa lí 10

Đề bài

Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

Hướng dẫn giải

* Vai trò của bản đồ trong học tập:

- Là một phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về Địa lí.

* Ví dụ:

- Thông qua bản đồ có thể xac định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên mặt đất (tọa độ địa lí), ở vào đới khí hậu nào, chịu ảnh hưởng của biển như thế nào, liên hệ với các trung tâm kinh tế.

- Qua bản đồ biết được hình dạng và quy mô của châu lục này so với châu lục khác; sự phân bố địa hình đồi núi, đồng bằng và độ cao của chúng, biết được sự phân bố và chiều dài các con sông; sự phân bố dân cư, các trung tâm công nghiệp, các loài cây con....