Đăng ký

Bài 1 trang 150 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 1. Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

Hướng dẫn giải

- Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp (3,6 người/km2).
- Tỉ lệ dân số thành thị cao (chiếm 69% dân số), nhưng không đều giữa các quốc gia.
- Ở các quốc đảo, mật độ dân số cao hơn lục địa Ô-xtrây-li-a, nhưng tỉ lệ dân số thành thị ở các quốc đảo lại thấp hơn Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào