Đăng ký

Bài 1 trang 146 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 1. Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo của châu Đại Dương.

Hướng dẫn giải

Đảo của châu đại Dương có 2 loại : đảo lục địa và đảo đại dương.
- Đảo lục địa : được hình thành từ một bộ phận của lục địa do quá trình đứt gãy và sụt lún.
- Đảo đại dương hình thành do 2 nguồn gốc :
+ Do hoạt động của núi lửa ngầm dưới đáy đại dương.
+ Do sự phát triển của san hô.

shoppe