Đăng ký

Bài 1 trang 143 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 1. Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Hướng dẫn giải

- Băng tuyết bao phủ quanh năm.
- Khí hậu lạnh giá, gió bão nhiều và mạnh nhất thế giới.
- Thực vật không thể tồn tại.
- Động vật: những loài chịu lạnh như chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, chim biển, ...
- Giàu tài nguyên khoáng sản: than, sắt, đồng,...