Đăng ký

Bài 1 trang 139 sgk địa lí 7

Đề bài

Bài 1. Quan sát hình 46.1, kể tên các đai thực vật theo độ cao của sườn tây dãy An-đét.

Hướng dẫn giải

- Thực vật nửa hoang mạc

- Cây bụi xương rồng

- Đồng cỏ, cây bụi

- Đồng cỏ, núi cao

- Băng tuyết