(HOT) Phương thức làm tròn điểm thi THPT Quốc gia 2019

Theo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 của Bộ GD&ĐT, điểm thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân tổng điểm của bài thi THPT quốc gia đối với bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận.

 

- Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được chia thành 2 hình thức thi: thi trắc nghiệm khách quan và thi tự luận.

+ Hình thức thi trắc nghiệm khách quan: Toán, Ngoại ngữ, bài thi Khoa học tự nhiên, bài thi khoa học xã hội.

+ Hình thức thi tự luận: Ngữ văn.

 

- Quy tắc làm tròn điểm thi THPT Quốc gia có liên quan đến hình thức thi THPT Quốc gia năm 2019. Việc làm tròn điểm thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ dựa trên điểm chấm thi theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi sẽ làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Điểm của bài thi tổ hợp là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

+ Với thí sinh chọn cả 2 bài thi tổ hợp, máy tính sẽ tự động chọn bài thi điểm cao nhất và không có môn thành phần nào bị điểm liệt để xét tốt nghiệp.

 

- Cách làm tròn điểm thi THPT quốc gia năm 2019 về quy định vẫn được giữ nguyên như năm 2018.

Ví dụ: Thí sinh được 4,99 điểm thì không được cộng tròn thành 5 mà sẽ giữ nguyên.

+ Trường hợp đạt từ 4,991 đến 4,994 thì làm tròn thành 4,99 điểm; đạt từ 4,995 đến 4,999 sẽ được cộng tròn thành 5 điểm.

+ Tương tự, với bài thi trắc nghiệm, điểm thi sẽ được quy đổi bằng máy tính sang thang điểm 10 và cũng làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.

+ Điểm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

 

Việc điều chỉnh cách làm tròn điểm thi THPT quốc gia nhằm phản ánh sát kết quả bài thi của thí sinh và đảm bảo công bằng giữa các thí sinh hơn.

Đối với bài thi THPT Quốc gia tự luận, quy chế thi THPT quốc gia quy định về cách thức chấm thi bài thi tự luận như sau: “Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân”.

Có thể bạn quan tâm