Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 17 SGK Lịch sử 5

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Kông Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 năm 1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 5

Sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta. Từ đó, cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiéu thắng lợi vẻ vang.

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản ?

Từ giữa năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản. Các tổ chức này hoạt động riêng lẻ và chưa có sự hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy cần hợp nhất 3 tổ chức cộng sản để tăng thêm sức mạnh cách mạng và thống nhất thành một đảng lớn để tổ chức lãnh đạo quần chúng.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!