Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước - Lịch sử lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 7 SGK Lịch sử 5

Ôns đề nshị mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, khoáng sản ; mở các trường dạy đóng tàu. đúc súng, sử dụng máy móc,... Bày tỏ mong muốn làm cho đất nước giàu mạnh.

Bài 2 trang 7 SGK Lịch sử 5

Vua quan nhà Nguyễn không hiểu biết tình hình các nước trên thế giới và cũng không muốn có những thay đổi trong nước. Trước những đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ, các quan trong triều có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Vua Tự Đức cho rằng không cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ, bởi : những phương

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?

Nguyễn Trường Tộ được sang Pháp. Trong những năm ở Pháp, ông chú ý quan sát, tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước Pháp để tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói. lạc hậu. Chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lập, tự cường.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước - Lịch sử lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!