Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 12 SGK Lịch sử 5

Xây dựng các hầm mỏ khai thác khoáng sản, nhất là than Các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, được xây dựng  Lập đồn điền trồng cao su, chè, cà phê...; đồng thời hệ thống giao thông vận tải được xây dựng. Lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô, đựờng xe lửa.

Bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5

Sự xuất hiện các ngành kỉnh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam : các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,…

Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX bị thực dân Pháp bóc lột một cách dã man. Quan sát hình 3 cho thấy hình ảnh người nông dân dùng sức mình thay cho trâu, bò, gia súc cày dưới ruộng => Sự đọc ác, bóc lột sức lao động dã man của thực dân Pháp khi chúng đặt ách thống trị ở nước ta.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Lịch sử lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!