Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 40 SGK Lịch sử 4

Nhà Trần rất quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt, đã lập Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. Năm 1248, nhân dân cả nước được lệnh mở rộng việc đắp đê suốt từ đầu nguồn các con sông lớn cho đến cửa biển. Hằng năm, khi có lũ lụt, tất cả mọi người không phân biệt trai gái, giàu nghèo đều phả

Bài 2 trang 40 SGK Lịch sử 4

Ở địa phương em, nhân dân đã: Củng cố, bảo vệ đê Theo dõi thời tiết để kịp thời chuẩn bị. Trồng rừng, chống phá rừng Xây dựng các trạm bơm, thoát nước

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!