Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949) - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Dựa vào SGK 12 trang 8 để trả lời LỜI GIẢI CHI TIẾT Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ; tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít; thỏa thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: quân

Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta.

Quan sát bản đồ và đối chiếu với nội dung đoạn chữ in nhỏ trong sgk 12 trang 5. LỜI GIẢI CHI TIẾT Học sinh tự thực hiện.   Nguồn: http://intranhtuong.com/home/tranhdantuong/id/1628/bandothegioi CHÚ Ý: Cần vận dụng kiến thức môn Địa lí để xác định các khu vực ảnh hưởng của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ,

Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945)

Dựa vào sgk 12 trang 5 để trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT Hội nghị Ianta 2/1945 đã đưa ra 3 QUYẾT ĐỊNH quan trọng: Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bạ

Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc

Dựa vào SGK 12 trang 7 để trả lời.  LỜI GIẢI CHI TIẾT MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. NGUYÊN TẮC HO

Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào?

Dựa vào sgk 12 trang 8, suy luận tìm ra câu trả lời. LỜI GIẢI CHI TIẾT SỰ ĐỐI LẬP VỀ CHÍNH TRỊ: Nước Đức bị chia cắt thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau: + Tây Đức: Cộng hòa Liên bang Đức 91949 theo chế độ Tư bản chủ nghĩa. + Đông Đức: Công hòa Dân chủ Đức 101949 theo chế độ Xã h

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949) - Lịch sử lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan