Đăng ký

Tổng hợp lý thuyết hiệu điện thế cần nhớ

Cùng với Cunghocvui đi vào tìm hiểu các kiến thức lý thuyết về điện thế hiệu điện thế trong chương trình vật lí 11. Bài viết gửi đến bạn các kiến thức căn bản như hiệu điện thế là gì, công thức tính hiệu điện thế và đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì.

hiệu điện thế

I) Tìm hiểu chung

Tại phần này chúng ta đi vào tìm hiểu chung về điện thế hiệu điện thể để thấy được sự giống và khác nhau của hai loại dụng cụ này.

1) Khái niệm điện thế, hiệu điện thế là gì

- Điện thế tại một điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích.

- Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường cũng là đại lượng đặc trưng, nhưng nó đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có 1 điện tích khác di chuyển giữa 2 điểm ban đầu.

2) Phân biệt điên thế hiệu điện thế

2.1) Giống nhau

- Cả hai đều là đại lượng đặc trưng cho điện trường.

- Đều tạo ra một sản phẩm khi đặt 1 điện tích vào.

2.2) Khác nhau

- Điện thế là tại một điểm trong điện trường, nó đặc trưng về phương diện tạo ra thế năng.

- Hiệu điện thế là giữa hai điểm, nó đặc trưng cho khả năng thực hiện công.

II) Tìm hiểu chi tiết

Tại phần này ta đi vào tìm hiểu chi tiết về những kiến thức liên quan đến hiệu điện thế như công thức tính hiệu điện thế và đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì.

1) Công thức tính hiệu điện thế

\(U = I.R\)

Trong đó

  • \(I\): Cường độ dòng điện
  • \(R\): Điện trở của vật dẫn điện
  • \(U\): Hiệu điện thế

2) Kí hiệu và đơn vị đo

2.1) Kí hiệu: U

2.2) Đơn vị đo

  • 1mV = 0,001V
  • 1kV = 1000V

3) Dụng cụ đo hiệu điện thế

Trả lời cho câu hỏi đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì thì Cunghocvui xin trả lời hiệu điện thế đo bằng Vôn kế.

III) Luyện tập

Bài 1: Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu A, B là \(U_{AB} = 32V\). Chọn nhận xét đúng.

A. \(U_{B} = 32V\)

B. \(U_{N} = 0V\)

C. \(U_M = 0 => U_N = -32V\)

D. \(U_M = 10 => U_N = 42V\)

Chọn C

Bài 2: Cho các dụng cụ sau đây, hỏi đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì?

A. Ampe kế

B. Nhiệt kế

C. Vôn kế

D. Khác

Chọn C

Bài 3: Cho 3 điểm M, N, P nằm trong một điện trường đều tại ba đỉnh của tam giác vuông cạnh MN với đường sức của điện trường. Hỏi nhận xét nào dưới đây sai?

A. Điện thế tại A nhỏ hơn điện thế tại C

B. Điện thế tại C lớn hơn điện thế tại A

C. Hiệu điện thế tại PQ có giá trị âm

D. Tất cả đều sai.

Chọn D.

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về hiệu điện thế. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong quá trình học tập, chúc bạn học tập tốt <3

shoppe