Đăng ký

Tổng hợp lý thuyết cần biết về quang hợp chính xác nhất

Trong bài viết này Cunghocvui tổng hợp các kiến thức về quang hợp mà bạn cần nằm được như khái niệm quang hợp là gì, quang hợp ở thực vật (hay quá trình quang hợp của cây xanh), vai trò của quang hợp, phản ứng quang hợp. Cùng đi vào tìm hiểu thôi.

Quang hợp

I) Tìm hiểu chung

1) Định nghĩa quang hợp là gì?

- Quá trình sử dụng NLASMT đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat, đồng thời giải phóng \(O_2\) từ khí \(CO_2\) và \(H_2O\) được gọi là quang hợp.

- Phương trình tổng quát

\(6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_12O_6 + 6CO_2 + 6H_2O\)

Điều kiện để phản ứng quang hợp xảy ra là phải có ASMT và diệp lục.

2) Các vai trò của quang hợp

Vai trò của quang hợp

- Sản phẩm của quá trình quang hợp không chỉ là nguồn thức ăn cho mọi con người mà còn cho mọi sinh vật, là nguyên liệu sản xuất trong công nghiệp. Với một số sản phẩm đặc thù thì còn là thuốc chữa bệnh.

- Hoạt động sống của sinh giới được duy trì là nhờ nguồn cung cấp năng lượng của quá trình quang hợp.

- Quang hợp giải phóng oxi, hấp thụ cacbonic giúp điều hòa không khí. Góp một phần không nhỏ vào việc ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.

II) Quá trình quang hợp

Ở quá trình quang hợp của cây xanh thì lá chính là cơ quan quang hợp. Trong phần này, ta sẽ đi vào tìm hiểu về bộ phận quang hợp của cây xanh là lá.

1) Cấu tạo của lá

Hình thái giải phẫu lá

- Lá có diện tích bề mặt lớn nên việc hấp thụ những tia sáng luôn ở mức tối đa.

- Khi giải phẫu nhận thấy được bên trong lớp biểu bì của mặt lá chứa tế bào khí khổng để khí cacbonic khuếch tán vào bên trong lá, đi đến lục lạp.

- Mạch dẫn mà hệ gân lá có giúp cho nước và các ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện quang hợp, đồng thời vận chuyển sản phẩm quang hợp ra khỏi lá. Để có thể được như vậy thì các bó mạch phải xuất phát ở cuống lá đến tận từng tế bào nhu mô của lá.

2) Tế bào quang hợp lục lạp

Lục lạp

- Lục lạp là trong lá có nhiều hạt màu lục.

- Lục lạp có màng kép, bên trong lục lạp là một khối cơ chất không màu gọi là stroma (chất nền), các hạt grana nằm rải rác.

- Hạt grana có dạng các túi dẹt xếp chồng lên nhau khi được nhìn dưới kính hiển vi, các túi dẹt xếp chồng lên nhau đó được gọi là tilacoit.

3) Hệ sắc tố quang hợp: diệp lục, carotenoit và phicobilin.

- Diệp lục gồm diệp lục a và diệp lục b. Riêng diệp lục a hấp thụ NLAS chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH.

- Carotenoit gồm caroten và xantophyl..

- Với tảo hay thực vật thủy sinh thì phicobilin được coi là nhóm sắc tố quan trọng.

Ta có sơ đồ truyền năng lượng sau:

Carotenoit ⇒ Diệp lục b ⇒ Diệp lục a ⇒ Diệp lục a tại TWPỨ

III) Luyện tập

Hãy vận dụng những kiến thức bên trên về khái niệm quang hợp là gì, quá trình quang hợp ở lá, vai trò của quang hợp để trả lời những câu hỏi sau.

Câu 1: Trình bày định nghĩa quang hợp là gì, viết phương trình của quá trình quang hợp ở lá.

Câu 2: Tại sao nói rằng quang hợp có vai trò quyết định đến sự duy trì hoạt động sống trên Trái Đất?

Câu 3: Trình bày vai trò của quá trình quang hợp của cây xanh đối với hoạt dộng của sinh giới.

Trên đây là bài viết Cunghocvui tổng hợp được về quang hợp, hy vọng vài viết sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong quá trình học tập. Hãy để lại comment đáp án và ý kiến thắc mắc của bạn ở phía dưới nhé!

shoppe