Đăng ký

Tổng hợp công thức bất đẳng thức tam giác học sinh không nên bỏ qua

Trong một tam giác, tổng độ dài 2 cạnh bất kỳ luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

 

tam giác

Với \(\Delta ABC\), ta có: \(AB + AC > BC\)

                                     \(AB + BC > AC\)

                                     \(AC + BC >AB\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe