Đăng ký

Thực hành 3 trang 51 toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hành 3 trang 51 sgk toán 6 Chân trời sáng tạo

Độ cao của đỉnh Phan – xi – băng là 3143m.

Độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là - 32 m.

Độ cao của đỉnh Everest là 8 848 m.

Độ sâu của đáy khe Mariana là – 10994 m.

Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là – 20 m.

shoppe