Đăng ký

Thực hành 2 trang 50 toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hành 2 trang 50 sgk toán 6 Chân trời sáng tạo: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

a, Đúng

b, Đúng

c, Đúng

d, Sai. – 8 ∈ Z

e, Đúng

g, Đúng

shoppe