Đăng ký

Thư điện chúc mừng và thăm hỏi- soạn văn 9

281 từ Văn mẫu

Câu 1:Hoàn chỉnh lần lượt ba bức thư điện ở mục II-I theo mẫu sau đây

    Học sinh tưu làm

Câu 2. Các tình huống viết thư (điện) chúc mừng

   + Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ.

   + Nhân dịp một nguyên thủ quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam được tái đắc cử.

   + Bạn thân, đồng thời đang là hàng xóm của em vừa dược giải nhì kì thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh.

   + Anh trai em mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài.

- Tình huống viết thư (điện) thăm hỏi:

   + Nạn động đất lớn làm thiệt hại người và tài sản ở một nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Câu 3:

Học sinh tự xác định tình huống và viết theo mẫu của bưu điện.