Đăng ký

Thêm trạng ngữ cho câu - Soạn văn 7

1,537 từ Văn mẫu

Câu 1. Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân. Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng ngữ. Trong những câu còn lại, cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì?

   a) Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh [...].

                                                                                                       (Vũ Bằng) 

   b) Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít.

                                                                                                       (Vũ Tú Nam)

   c) Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân.

                                                                                                          (Vũ Bằng)

    d) Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự đổi thay kì diệu.

                                                                                                          (Võ Quảng)

   Trong bốn câu đã cho chỉ có từ "Mùa xuân"  trong câu: Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít là đóng vai trò trạng ngữ chỉ thời gian.

   (Trong câu cuối từ “Mùa xuân!” là một câu đặc biệt)

Câu 2. Tìm trạng ngữ trong các đoạn trích dưới đây:

   a) Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy, khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy cái mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời.

                                                                                                         (Thạch Lam)

   b) Chúng ta có thể khẳng định rằng: cấu tạo của tiếng Việt, với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây, là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó. 

                                                                                                               (Đặng Thai Mai)

   - Đoạn trích a có các trạng ngữ sau đây:

      “Khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi”. (T.N. chỉ thời gian)

      “Trong cái vỏ xanh kia” (T.N. chỉ nơi chốn)

      “Dưới ánh nắng” (T.N. chỉ nơi chốn)

   - Đoạn trích b có trạng ngữ:

       “Với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây.” (T.N. chỉ đặc tính của sự vật)

Câu3. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học: (Soạn văn 7 tập 1)

  a) Hãy phân loại các trạng ngữ vừa tìm được qua bài tập 2.

  b) Kể thêm những loại trạng ngữ khác mà em biết. Cho ví dụ minh họa.

  a) Phân loại bốn trạng ngữ vừa tìm được ở trên:

       - Trạng ngữ thứ nhất chỉ thời gian.

       - Trạng ngữ thứ hai chỉ nơi chốn.

       - Trạng ngữ thứ ba chỉ nơi chốn.

       - Trạng ngữ thứ tư chỉ đặc tính của sự vật.

 b) Kể thêm vài trạng ngữ khác: 

    - Để thực hiện kê hoạch cửa nhà trường, lớp em đã trồng xong một vườn cây bạch đàn.                                                                                                      

   Trạng ngữ "Để thực hiện ... trường” là trạng ngữ chỉ mục đích.

   - Bàng cách bám vào từng mẩu đáy mọi người từ từ leo lên đỉnh núi.

   Trạng ngữ (in nghiêng) chỉ cách thức