Đăng ký

Soạn Sự tích Hồ Gươm Cánh Diều| Soạn văn 6 mới

Soạn Sự tích Hồ Gươm Cánh Diều: Văn 6 mới

      Bài viết dưới đây cung cấp bài soạn và trả lời các câu hỏi trong bài Truyện truyền thuyết sự tích Hồ Gươm trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 chương trình mới sách Cánh DIều. Hãy tham khảo bài viết này để chuẩn bị tốt trước khi đến lớp nhé!

Soạn sự tích hồ gươm Cánh Diều: Ngữ văn 6 mới- CungHocVui

Thực hành đọc hiểu Cánh Diều: Sự tích Hồ Gươm

Chuẩn bị soạn bài sự tích Hồ Gươm

a. Nhắc lại kiến thức về truyện truyền thuyết

-       Truyện truyền thuyết là một thể loại truyện dân gian, có chứa yếu tố hoang đường, kì ảo để kể về các sự kiện và nhân vật lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc của những phong tục, cảnh vật địa phương theo cái nhìn của nhân dân.

b. Những điểm cần lưu ý khi đọc truyện truyền thuyết

-       Thời điểm xảy ra

-       Sự kiện được kể

-       Nhân vật trong truyện

-       Sự thật lịch sử liên quan

-       Những chi tiết tưởng tượng kì ảo có trong truyện

-       Ý nghĩa ca ngợi hay phê phán

-       Liên hệ thực tiễn cuộc sống ngày nay

Đọc hiểu và soạn sự tích Hồ Gươm

a. Ba lần kéo lưới của Lê Thận

-       3 lần kéo lưới của Lê Thận đều được một thanh sắt.

-       Anh nhặt lên xem thì hóa ra là một lưỡi gươm.

b. Tranh minh họa nhân vật và sự vật gì của truyện

-      Minh họa nhân vật Lê Thận đang kéo lưới được thanh gươm thần của Long Quân ban cho

c. Những chi tiết kì ảo trong câu chuyện

-      Đức Long quân cho mượn thanh gươm thần để giết giặc Minh

-       3 lần kéo lưới của Lê Thận đều được thanh gươm

-       Ánh sáng trên ngọn cây của chuôi gươm nạm ngọc

-       Lê Thận đem chuyện thanh gươm và lưỡi gươm tâu với Lê Lợi, lập kế sách chống quân Minh xâm lược

-       Sau khi đánh đuổi được quân Minh, trong một lần đi dạo thuyền của vua Lê Lợi, Long quân sai Rùa vàng hiện lên đòi lại thanh gươm rồi lặn xuống nước

d. Gươm thần giúp cho nghĩa quân Lê Lợi những gì

-       Gươm thần giúp nghĩa quân Lê Lợi ngày càng tăng nhuệ khí.

-       Đánh đuổi được quân Minh xâm lược

e. Phần 5 giải thích điều gì

-      Trước đó, Lê Thận chỉ phỏng đoán thanh gươm và chuôi gươm là ý trời đã ban. 

-      Phần 5 nhằm khẳng định thanh gươm thật sự là báu vật cứu nước mà Long quân đã ban cho Lê Lợi.

-      Nay việc nước đã xong, thanh gươm cũng phải trả về nơi mà nó thuộc về.

Trả lời câu hỏi sự tích Hồ Gươm trong sách giáo khoa cánh diều

Thực hành đọc hiểu Cánh Diều: Sự tích Hồ Gươm- CungHocVui

Sự tích Hồ Gươm

1. Những sự kiện chính trong Sự tích Hồ Gươm

-      Giặc Minh xâm lược

-       Lê Thận kéo lưới ba lần ở ba chỗ khác nhau vẫn được chiếc gươm 

-       Trong một lần chạy đuổi quân giặc, anh lại phát hiện thấy chuôi gươm phát sáng trên ngọn đa

-       Anh đem chuyện này kể với Lê Lợi và tin rằng đây là thiên ý

-       Thanh gươm đã giúp vua Lê Lợi đánh đuổi được giặc Minh

-       Đức Long quân sai Rùa vàng ngoi lên lấy lại gươm thần cho Long quân

2. Nhân vật nào nổi bật? Nhân vật ấy có đặc điểm gì?

-       Lê Thận là nhân vật nổi bật

-       Anh là một tướng giỏi của Lê Lợi. 

-       Đồng thời được Long quân tin tưởng, phó thác và trao cho gươm thần

-      Anh là một trung thần, một lòng cùng với Lê Lợi cứu nước

Xem thêm:

Soạn phần kể chuyện: Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời nói của em bộ Cánh Diều

Viết bài văn kể lại truyện Thánh Gióng: Soạn phần viết bộ Cánh Diều

3. Những chi tiết liên quan đến lịch sử

- Giặc Minh mang quân sang xâm lược nước ta.

- Vua Lê Lợi cùng với đội quân ta đánh đuổi được quân Minh, gìn giữ hòa bình cho dân tộc.

4. Truyện muốn ca ngợi hay giải thích điều gì?

-       Truyện ca ngợi và biết ơn công lao đánh đuổi quân Minh xâm lược của Lê Lợi cùng nghĩa quân. Chiến thắng của nghĩa quân với sự lãnh đạo của Lê Lợi không chỉ nhờ vào tài năng dụng binh của Lê Lợi, không chỉ nhờ vào sự kiên cường và dũng cảm của quân dân ta mà còn được sự giúp đỡ của trời đất (Long quân). 

-       Tư tưởng tin vào thần linh là tư tưởng xuyên suốt trong các tác phẩm truyện truyền thuyết của nhân dân ta. Những yếu tố kì ảo mang theo ước mơ của nhân dân về sự giúp sức của các thế lực thần bí trong lúc khó khăn.