Đăng ký

Soạn bài Sự tích Hồ Gươm bộ Cánh Diều ngắn gọn- Soạn văn 6 mới

Soạn bài Sự tích Hồ Gươm bộ Cánh Diều ngắn gọn

     Cùng CungHocVui tham khảo bài soạn Sự tích Hồ Gươm bộ Cánh Diều ngắn gọn dưới đây để nắm bắt được nội dung tác phẩm, chuẩn bị bài thật tốt và đạt kết quả học tập tốt nhất.

Trả lời câu hỏi phần đọc hiểu Sự tích Hồ Gươm sách Cánh Diều

Câu 1: 

- 3 lần kéo lưới đều là thanh sắt. Nhặt lên xem hóa ra là lưỡi gươm.

Câu 2:

Tranh minh họa là hình ảnh Lê Thận kéo lưới.

Câu 3:

Chi tiết kỳ ảo: Đức Long quân cho mượn gươm, 3 lần kéo lưới, ánh sáng của chuôi gươm nạm ngọc, rùa thần hiện lên đòi gươm.

Câu 4: 

Gươm giúp nghĩa quân có thêm nhuệ khí và đánh đuổi quân Minh tahfnh công.

Xem thêm:

Soạn phần kể chuyện: Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời nói của em bộ Cánh Diều

Viết bài văn kể lại truyện Thánh Gióng: Soạn phần viết bộ Cánh Diều

Câu 5: 

Phần 5 khẳng định thanh gươm chính là báu vật để cứu nước. Khi đã đánh đuổi quân giặc thành công thì nó phải trở về nơi nó thuộc về.

Trả lời câu hỏi phần cuối bài sự tích Hồ Gươm bộ Cánh Diều

Bài 1: 

Sự kiện chính trong sự tích Hồ Gươm:

- Quân Minh xâm lược nước ta.

- Lê Thận 3 lần kéo lười đều là lưỡi gươm.

- Lê Thận phát hiện thanh gươm phát sáng

- Gươm giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh

- Rùa vàng hiện lên đòi gươm cho Đức Long quân.

Bài 2:

Nhân vật nổi bật: Lê Thận. Là vị tướng giỏi, trung thành, yêu nước.

Bài 3: 

Chi tiết liên quan đến lịch sử:

- Giặc Minh xân lược nước ta/

- Lê Lợi đánh tan quân giặc, gìn giữ độc lập dân tộc.

Xem thêm:

Soạn sự tích Hồ Gươm bộ Cánh Diều đầy đủ

Bài 4: 

- Truyện ca ngoại công lao đánh quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lê Lợi. 

- Tư tưởng tin vào thần linh thể hiện trong suốt tác phẩm.