Đăng ký

Soạn bài Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ? - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1: Đọc đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 29) và trả lời câu hỏi*'

  1. Tìm các câu kể “ai thế nào?" trong đoạn văn.
  2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu trên.
  3. Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì?

Chúng do những từ ngữ thế nào tạo thành?

* Gợi ý: 1. Các câu kể “ai thế nào?” có trong đoạn văn:

-  Về đêm, cảnh vật thật im lìm.

-  Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

-  Ông Ba trầm ngâm.

-  Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi.

-  Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này.

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được.

-  Về đêm, cảnh vât // thật im lìm

             CN                     VN

-  Sóng // thôi vỗ sóng dồn dập vào bờ như hồi chiều

    CN                                   VN

 Ông Ba // trầm ngâm

      CN            VN

-  Trái lại, ông Sáu // rất sôi nổi

                    CN             VN

-  Ông // hệt như Thần Thổ Địa của vùng này

   CN                           VN

3. Vị ngữ trong các câu trên biểu hiện trạng thái của người hoặc vật

-  Vị ngữ câu “Sóng thôi vỗ.... như hồi chiều” do cụm động từ

tạo thành. 

-  Các câu còn lại do tính từ hoặc cụm từ tính từ tạo thành 

Câu 2:

Đọc đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 30) và trả lời câu hỏi:

a) Tìm các câu kể “Ai thế nào?”

b) Xác định vị trí của các câu trên.

c) Vị ngữ các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành?

* Gợi ý:

a) Các câu kể “Ai thế nào?”:  

- Cánh đại bàng rất khỏe.

- Mỏ đại bàng dài và rất cứng.

- Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu.

- Đại bàng rất ít bay.

b) Vị ngữ của các câu trên.

-  Cánh đại bàng // rất khỏe.

                                  VN

- Mỏ đại bàng // dài và rất cứng.

                              VN

- Đôi chân của nó // giống như cái móc hàng của cần cẩu.

                                                    VN

- Đại bàng // rất ít bay.

                       VN

c) Vị ngữ của các câu trên do: các cụm tính từ tạo thành.

Câu 3:

Đặt ba câu kể “Ai thế nào?” mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.

* Gợi ý: - Em có thể đặt câu như sau:

  1. Chậu hồng nhung trước sân nhà thật là đẹp.
  2. Cây mai nhà em mới đẹp làm sao!
  3. Hè đến, phượng đỏ rực hai bên đường.