Đăng ký

Soạn bài Thưa chuyện với mẹ - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1 : Cường xin học nghề rèn để làm gì ?

 Cường xin mẹ học nghề rèn để kiếm sống cũng là đỡ đần cho mẹ vì thương mẹ quá vất vả.

Câu 2 : Mẹ Cường nêu lí do phản đối như thế nào ?

  Mẹ Cường phản đối. Bà cho là Cường bị ai xui. Bà bảo nhà ta tuy nghèo nhưng dòng dõi quan sang, không thể đi làm thợ rèn được, e gia đình mất thể diện.

Câu 3 : Cường thuyết phục mẹ bằng cách nào ?

  Cường đã thuyết phục được mẹ. Anh nắm tay mẹ khẩn khoản nói với mẹ những lời tha thiết: nghề nào cũng đáng trọng, chỉ những ai trộm cắp hay ăn bám mới đáng bị coi thường.

Câu 4 : Nhận xét cách trò chuyện của hai mẹ con :

a) Cách xưng hô 

b) Cử chỉ trong lúc trò chuyện

Trà lời :
a) Cách xưng hô: đầy tình cảm thân ái.

Cương xưng hô với mẹ lễ phép, kính yêu. Mẹ Cương trao đổi chuyện trò với con dịu dàng, âu yếm.

b) Cứ chỉ trong lúc trò chuyện: đầy tình cảm, thân ái.

Cử chỉ của mẹ Cương: Bà cảm động xoa đầu Cường và bảo...

Cừ chỉ cùa Cương: Em nắm lấy tay mẹ thiết tha.

Nội dung: Cương ước trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ nên em đã thuyết phục mẹ đồng tình với em. Đây là mơ ước chính đáng vì nghề thợ rèn cũng rất đáng quý.