Đăng ký

Soạn bài Thánh Gióng bộ Cánh Diều ngắn gọn- Soạn văn 6 mới

Soạn bài Thánh Gióng bộ Cánh Diều ngắn gọn- Soạn văn 6 mới

      Cùng CungHocVui tham khảo bài soạn Thánh Gióng ngắn gọn nhất bộ Cánh Diều để nắm được nội dung chính của bài. Từ đó hiểu hơn về tác phẩm, chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp và đạt kết quả học tập tốt nhất.

Trả lời câu hỏi trong bài Soạn Thánh Gióng

Câu 1:

-      Bà lão ướm thử vào vết chân to trên đồng.

-      Mang thai mười hai tháng.

-       Đứa trẻ 3 tuổi vẫn chưa biết đi, biết nói.

Câu hỏi 2 trong bài soạn Thánh Gióng

Câu nói đầu tiên: Mẹ cho mời sứ giả vào đây.

Câu hỏi thứ 3:

- Những người nuôi chú bé gồm có cha mẹ và bà con làng xóm.

Xem thêm:

Soạn truyện Thánh Gióng bộ Cánh Diều- Soạn văn 6 mới đầy đủ

Soạn đọc hiểu văn bản bộ Cánh Diều: Sự tích Hồ Gươm đầy đủ

Câu hỏi 4 Thánh Gióng

- Đón đầu từng lớp quân giặc: Dũng cảm

- Roi gẫy, nhỏ tre bên đường đánh giặc: Kiên cường, thông minh

- Một mình lên đỉnh núi, cởi áo giáp bay về trời: Nhân vật do trời ban

Câu hỏi 5:

- Nhân dân mở đền thờ làng Phù Đổng và tổ chức lễ hội hàng năm để ghi nhớ công ơn.

Giải bài tập trong soạn Thành Gióng bộ Cánh Diều

Bài 1 Thánh Gióng bộ Cánh Diều 

-     Hai vợ chồng già nhưng không có mụn con nào.

-    Người vợ ướm thử vào vết chân ngoài đồng.

-    Hoài thai 12 tháng mới sinh.

-    Đứa nhỏ 3 tuổi vẫn không nói cười.

-    Sứ giả đi tìm người tài, đứa trẻ nói câu đầu tiên.

-    Đứa trẻ ăn không bao giờ đủ và lớn không ngừng. Vung mình thành tráng sĩ.

-    Đánh đuổi giặc ngoại xâm.

-    Bay trở về trời.

-    Từ đó người dân lập đền thờ và mở hội hàng năm ghi nhớ công ơn.

Câu 2 sách Cánh Diều:

- Phẩm chất của Thánh Gióng: Yêu nước, dũng cảm, gan dạ, thông minh, bất khuấn, kiên cường.

Câu 3 truyện Thánh Gióng

-    Chi tiết liên quan đến lịch sử: Giặc Ân xâm lược nước ta. Người anh hùng nhỏ tuổi chống giặc thành công.

Câu 4: 

-    Chi tiết hoang đường: Ướm thử vết chân mang thai, đứa trẻ 3 tuổi không biết nói cười, lớn nhanh như thổi, bay về trời.

Câu 5:

-    Truyện thể hiện ước mớ: chống giặc ngoại xâm và tin tưởng vào thần linh khi đất nước gặp khó khăn.

Câu 6: 

 -   Lễ hội được đặt tên là hội khỏe Phù Đổng muốn ghi nhớ công ơn.

 

shoppe