Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn:Trả lời câu hỏi.Đặt tên cho bài.Trả lời về mục lục sách - Soạn tiếng việt lớp 2

 1. Dựa  vào các bức tranh trong" Vở bài tập Tiếng Việt, tập 1" trang 20,21 trả lời các câu hỏi:

 - Bức tranh 1. Bạn trai đang vẽ trên đâu?

 Bạn trai đang vẽ trên  một bức tường trắng nơi công cộng.

  - Bức tranh 2: Bạn trai nói gì với bạn gái?

 Bạn trai chỉ vào bức tranh mình vẽ trên tường nói với bạn gái" Mình vẽ có đẹp không?"

   - Bức tranh 3:  Bạn gái nhận xét như thế nào?

   Bạn gái nhận xét:" Đẹp thì có đẹp đấy nhưng vẽ lên tường chỗ bạn trai vừa vẽ bậy lên đấy.

   2. Đặt tên cho câu chuyện

  Căn cứ vào nội dung câu chuyện, em có thể đặt tên cho câu chuyện như sau:

   " Đẹp mà không đẹp"," Bức tranh vẽ không đúng chỗ","Vẽ bậy".

   3.Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6.

  - Gợi ý: Em mở mục lục quyển sách "Tiếng việt 2, tập 1" trang 155, 156 xem tuần 6( chủ điểm trường học) dùng bút chì đánh dấu các bài tập rồi viết vào vở bài tập 3 bài đó

 - Thực hành

" Mẩu giấy vụn", " Ngôi trường mới", "Mua kính".

shoppe