Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn:Sắp xếp câu trong bài.Lập danh sách học sinh - Soạn tiếng việt lớp 2

Câu 1: Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh dưới đây. Dựa theo nội dung bức tranh ấy kể lại câu chuyện Gọi bạn: 

Em điền như sau:

  • Bức tranh 1: số 1
  • Bức tranh 2: số 2
  • Bức tranh 3: số 3
  • Bức tranh 4: sô 4

   Câu 2: Dưới đây là 4 câu trong chuyện Kiến và Chim Gáy. Em hãy sắp xếp lại các câu ấy cho đúng thứ tự.

    (3) Chim gáy đậu trên cây, thấy kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu bạn.

   (1)  Một hôm, kiến khát quá, bèn bò xuống suôi uống nước.

   (4) Kiến bám vào cành cây và thoát chết.

   (2) Chẳng may trượt ngã, kiến bị dòng nước cuốn đi.

Câu 3: Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo bảng đã cho.

​​​

​​​​   

STT

Họ và tên

Nam nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Võ Hoàng Cương

Nam

14/8/1996

Số 3 đường Trương Định, phường 3 thị xã Tân An

2

Lê Hùng Dũng

Nam

12/4/1996

Sô' 18 đường Trương Định, phường 3, thị xã Tân An

3

Trần Diệu Loan

Nữ

16/11/1996

Sô' 6 đường Lê Lai phường 4 thị xã Tân An

 

 


 

 

shoppe