Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn:Nghe- Trả lời câu hỏi- Soạn tiếng việt lớp 2

   Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:

   “Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã. Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi.

   - Chú ngã có đau không?

   Anh chiến sĩ vội đáp:

   - Thua Bác, không đau ạ!

Bác bảo:

   - Thế thì tốt. Nhưng tại sao chú bi ngã?

   - Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ!

   - Ta nên kê lại để người khác qua suối không bị ngã nữa.

  Anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn. Xong đâu đấy, hai bác cháu mớị tiếp tục lên đường”.

   a. Bác Hồ  và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?

   - Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác.

   b. Có chuyên gì xảy ra vói anh chiến sĩ?

   - Khi qua suối, anh chiến sĩ bị sẩy chẩn ngã vì có một hòn đổ bị kênh.

   c. Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?

   - Bác bảo anh chiến sĩ kế lại hòn đá cho chắc để người  khác đi sauqua suối không bị ngã nữa.

   d. Câu chuyên “Qua suối” nói lên phẩm chất gì ở Bác Hồ?

   Người rất quan tâm đến mọi người từ những việc nhỏ nhặt trong đời sống sinh hoạt. Quan tâm đến anh chiến sĩ bị ngã có đau không, kê lại hòn đá cho chắc để người đi sau không bị ngã nữa. Bác Hồ thật Cao quý và vĩ đại.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe