Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn: Chào hỏi.Tự gới thiệu- Soạn tiếng việt lớp 2

Câu 1. Nói lời của em:

- Chào bố, mẹ để đi học.

  Con chào bố mẹ ạ.

- Chào thầy, cô khi đến trường.

   Em chào thầy ạ.

- Chào bạn khi gặp nhau ở trường.

  Chào bạn.

   2. Nhắc lại lời các bạn trong tranh:

   3. Viết bản tự thuật theo mẫu

   Gợi ý :

   Dựa vào những dòng đã cho, em lần lượt điền vào chỗ trống những nội dung mà người khác muốn biết về em.

TỰ THUẬT

    Họ và tên: Trương Ngọc Thành

   Nam, nữ: Nam

   Ngày sinh: 25 - 8 - 1996

   Nơi sinh: Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tĩnh Bến Tre.

   Quê quán: Ấp 4, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Trì, tĩnh Bến Tre.

   Nơi hiện nay: Số nhà 214, đường Đồng Khởi, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

   Học sinh lớp: 2A

   Trường: Tiểu học Phú Khương thị xã Bến Tre.

Phú Khương, ngày... tháng... năm.. 

                                                                                           Người tự thuật

                                                                                      Trương Ngọc Thành