Đăng ký

Soạn bài Tập đọc:Xem truyền hình - Soạn tiếng việt lớp 2

     Câu hỏi 1: Chú La mời mọi người đến nhà mình làm gì?

   Hướng dẫn: Em đọc là phần đầu của văn bản, tìm xem lí do chú La mời bà con lối xóm đến nhà mình. Đó chính là xenội dung câu trả lời

   Gợi ý:  Chú La mời mọi người đến nhà mình để.................về xã mình.

    Câu hỏi 2: Tối hôm ấy, mọi người xem được gì trên ti vi?

   Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn từ “Chưa đến” cho đến hết văn bản, tìm xem những tin tức về xã nhà được ti vi đưa tin, gồm những tin gì, hình ảnh gì. Đó chính là nội dung câu trả lời.

   Gợi ý: Tối hôm ấy, mọi người xem được tin “xã Hoa Ban đồi trọc”. Hình ảnh núi Hồng và cả...... nữa.

   Câu hỏi 3: Em thích những chương trình trên ti vi hàng ngày?

   Hướng dẫn: Hàng ngày em được xem ti vi, trong các chương trình phát trên màn ảnh nhỏ, bản thân em thích chương trình nào thì em tự nói lên.

   Ví dụ: Chương trình “Bông hoa nhỏ” hoặc chương trình “Phim hoạt hình”.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào